مته بیت مخروطی Q8-32-1222-65

قطر: ۳۲ میلیمتر
طول: ۶۵ میلیمتر
درجه دو: ۱۲ درجه
ابعاد کاربید: ۷ میلیمتر * ۸
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
سوراخ های آب: ۲ در جلو، ۱ در کنار

تماس بگیرید

مقایسه
× whatsapp
X